OR & strategische personeelsplanning

Het zijn van die onderwerpen die geen directe deadline hebben, maar die – vroeg of laat – van grote invloed zijn op de ontwikkelingen in het bedrijf of organisatie. De strategisch personeelsplanning is zo’n onderwerp. Maar nu de werkgelegenheid toeneemt, vakmensen steeds schaarser worden en er zo hier en daar grote groepen van het personeel collectief vergrijzen is die planning van groot belang. Wat kan de OR daaraan bijdragen?

Lees meer...

AVG-proof camerabeleid

Ongetwijfeld is heel Nederland in aanloop naar 25 mei 2018 via e-mail overspoeld met allerlei privacyverklaringen van bedrijven en dienstverleners. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op die dag van kracht geworden. Veel bedrijven hebben een inhaalslag gemaakt om aan de bepalingen van AVG te voldoen. Veel de bepalingen uit (inmiddels vervallen) Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) worden in de AVG onverkort voortgezet. Dat geldt – op een paar onderdelen na – ook voor het camerabeleid.

Lees meer...

Kwart van bedrijven voldoet pas aan AVG

Maar een kwart van de Nederlandse bedrijven met meer dan 500 werknemers in dienst voldoet aan de nieuwe privacywet die per 25 mei in werking treedt. Het lijkt aannemelijk dat bij kleinere bedrijven minstens net zoveel bedrijven achter zijn met het treffen van maatregelen. De ondernemingsraad kan daar wat aan doen.

Lees meer...

OR & Duurzame inzetbaarheid

Elke ondernemingsraad zal de duurzame inzetbaarheid van personeel als belangrijke doelstelling van OR en organisatie willen nastreven. Hoe zorgen we ervoor dat de juiste mensen optimaal blijven presteren en ontwikkelen, zowel voor zichzelf als voor het bedrijf of de organisatie? Welke stappen kunnen er gezet worden om dat mogelijk te maken?

Lees meer...

Kleine wijzigingen van werkkostenregeling in voorbereiding

De werkkostenregeling (WKR) gaat niet grondig op de schop. Volgens staatssecretaris Snel van Financiën volstaan een paar kleine wijzigingen om de regeling beter te laten werken. Hij komt tot die conclusie op grond van de evaluatie van de WKR die door een onderzoeksbureau in opdracht van het kabinet is uitgevoerd.

Lees meer...

Nieuwsbrief

Naam   
 
E-mail   
 
 
 
     

Zoeken