Kleine wijzigingen van werkkostenregeling in voorbereiding

De werkkostenregeling (WKR) gaat niet grondig op de schop. Volgens staatssecretaris Snel van Financiën volstaan een paar kleine wijzigingen om de regeling beter te laten werken. Hij komt tot die conclusie op grond van de evaluatie van de WKR die door een onderzoeksbureau in opdracht van het kabinet is uitgevoerd.

Lees meer...

Kwart van bedrijven voldoet pas aan AVG

Maar een kwart van de Nederlandse bedrijven met meer dan 500 werknemers in dienst voldoet aan de nieuwe privacywet die per 25 mei in werking treedt. Het lijkt aannemelijk dat bij kleinere bedrijven minstens net zoveel bedrijven achter zijn met het treffen van maatregelen. De ondernemingsraad kan daar wat aan doen.

Lees meer...

OR probeert autonomie te behouden

De ondernemingsraad van ziektekostenverzekeraar De Friesland heeft bij de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam geprobeerd de autonomie van het bedrijf te behouden. Dat is niet gelukt en daarom mag De Friesland fuseren met een andere dochter van verzekeraar Achmea.

Lees meer...

Fulltime OR-lid in parttimefunctie

Elke medewerker heeft sinds 1-1-2016 het recht om op grond van de Wet flexibel werken aanpassing te vragen van zijn arbeidsduur. Dat doet een OR-lid ook, maar zal door het inperken van haar arbeidstijd alleen nog maar OR-werk doen en geen tijd hebben om de oorspronkelijke bedongen arbeid uit haar arbeidsovereenkomst uit te voeren. De werkgever wijst haar verzoek af. Uiteindelijk wordt de kantonrechter gevraagd een uitspraak te doen.

Lees meer...

Uitzendbureaus werken mee aan discriminatie

TV-programma Radar onderzocht de wijze waarop uitzendbureaus omgaan met vragen van bedrijven om bepaalde groepen uit te sluiten van de selectie die door het bedrijf gemaakt gaat worden om personeel in te huren. En de uitzendbureaus werken mee om Marokkanen, Turken en Surinamers uit te sluiten als een werkgever daarom vroeg. Dat is discriminatie en dat is verboden. Elke ondernemingsraad heeft de wettelijke verplichting om discriminatie tegen te gaan, dus ook deze vorm.

Lees meer...

Nieuwsbrief

Naam   
 
E-mail   
 
 
 
     

Zoeken