AVG heeft invloed op kandidaten van vakbonden bij OR-verkiezingen

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft gevolgen voor de manier waarop vakbonden hun leden kandidaat kunnen stellen voor OR-verkiezingen in de onderneming. Voor 25 mei was het mogelijk om met een speciale ontheffing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de bonden de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen te sturen. Op die manier konden de vakorganisaties in hun ledenbestand kijken wie zich kandidaat zou mogen stellen. Door de invoering van AVG is die ontheffing niet meer van kracht en moet het in het vervolg anders.

Lees meer...

Verplicht overleg over beloningsverhoudingen in de WOR

Het wachten is op de handtekening van de Koning en de publicatie in de Staatsblad, maar dat is dan ook het laatste dat nodig is om de wijziging in de WOR door te voeren. Op 12 juni 2018 is de Eerste Kamer – bij hamerslag - akkoord gegaan met het wijzigen van het overlegrecht in artikel 23 in de WOR. Daardoor worden ondernemingen met meer dan 100 werknemers verplicht ten minste eenmaal per jaar de beloningsverhoudingen in de organisatie te bespreken. 

Lees meer...

Zetelverdeling moet een goede toepassing van de wet bevorderen

Als acht ondernemers een groepsondernemingsraad (GOR) willen instellen blijkt één van de ondernemingsraden het niet eens met de zetelverdeling. Uiteindelijk start die een procedure bij de kantonrechter omdat hij een evenredige verdeling van de zetels wil over de betrokken bedrijven, waarbij rekening gehouden wordt met het aantal in de onderneming werkzame personen.

Lees meer...

Wijziging WOR voor verplicht gesprek over topbeloningen

Het wetsvoorstel om de WOR zodanig te wijzigen dat er jaarlijks – in ondernemingen met meer dan 100 werknemers – verplicht door OR en bestuurder gesproken moet worden over de (top)beloningen en beloningsverschillen ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel is in januari al door de Tweede Kamer aangenomen. 

Lees meer...

OR aan de slag met sociale media

Zo langzamerhand is het gebruik van smartphones, tablets en laptops niet meer weg te denken uit het bedrijvige leven. Van bedrijfsleven tot zorg; overal wordt er met digitale gegevensverwerking gewerkt; voor orderverwerking, medicijnverstrekking, patiënten/cliëntendossiers e.d.. De digitale hulpmiddelen bieden de OR een uitgelezen mogelijkheid om van sociale media gebruik te maken om de achterban te informeren en te raadplegen. 

Lees meer...

Nieuwsbrief

Naam   
 
E-mail   
 
 
 
     

Zoeken