Meer dodelijke arbeidsongevallen in 2017

In 2017 kwamen maar liefst 70 mensen om door een arbeidsongeval. De meeste arbeidsongevallen vonden – opnieuw - plaats in de bouw. Maar ook in andere sectoren zijn arbeidsongevallen met dodelijke afloop geregistreerd.  Er is aandacht nodig voor veiligheid op de werkvloer, want het aantal ongevallen stijgt – met name in de bouw – zeer sterk. Jaarlijks zijn er zo’n 450.000 arbeidsongevallen, waarvan 70 met dodelijke afloop. Bijna de helft van de werknemers (220.000) heeft letsel door het ongeval en verzuimt daardoor minimaal 1 dag. 20.000 werknemers hebben na een half jaar nog steeds te maken met letsel en verzuim.

Lees meer...

Instemmingsrecht op preventiemedewerker inruilen

De ondernemingsraad van het RadboudUMC in Nijmegen heeft zijn instemmingsrecht op de benoeming van de preventiemedewerker ingeruild bij de bestuurder. Daar staat tegenover dat de preventiemedewerkers beter worden opgeleid en leidinggevenden van afdelingen verplicht zijn om zich voor deze functie in te zetten.

Lees meer...

Risico’s van nachtwerk beperken

Nachtwerk is schadelijk voor de gezondheid; het vergroot het risico van diabetes type 2, hart- en vaatziekten en slaapstoornissen. Dat is in het kort de kern van het rapport van de Gezondheidsraad aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Gezondheidsraad adviseert dan ook om de Arbeidstijdenwet aan te passen, omdat de gezondheidsrisico’s toenemen naarmate het nachtwerk langer gedaan wordt. Staatssecretaris van Ark van het  ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is echter niet van plan de wet aan te passen, zo heeft ze laten weten. Toch zijn er mogelijkheden om gezondheidsrisico’s te beperken.

Lees meer...

Toolbox voor veiligheids- en gezondheidscultuur

Het veilig en gezond werken in het bedrijf of de onderneming wordt voor een belangrijkdeel bepaald door de geldende veiligheidscultuur. Die cultuur lijkt een wat ongrijpbaar verschijnsel, maar is het zeker niet. De Inspectie SZW en de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW hebben daarom onlangs de toolbox Gezond- en veiligheidscultuur gelanceerd. Daarmee kan de organisatie aan de slag om de veiligheids- en gezondheidscultuur aan te pakken. De toolbox bevat ook voor de ondernemingsraad of VGWM-commissie de nodige aanknopingspunten om deze culturen daadwerkelijk te verbeteren.

Lees meer...

Pool bedrijfsartsen voor second opinions

In januari lanceren de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), De branchevereniging voor duurzame inzetbaarheid (OVAL), Arbonetwerkorganisatie ‘Kwaliteit op Maat’ (KoM) en Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen (ZFB) de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO). Daardoor ontstaat er één centraal punt voor het uitvoeren van second opinions. De pool kan benut worden door werknemers van organisaties die een contract hebben met een van de aangesloten arbodiensten of bedrijfsartsen bij deze pool.

Lees meer...

Nieuwsbrief

Naam   
 
E-mail   
 
 
 
     

Zoeken